Αναζήτηση

Αρμοδιότητες Περιφέρειας

 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) pdf 863 KB 
 
 
Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιπεριφερειαρχών
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (8/1/2024) pdf 144 KB 
Ανάθεση τομέων ευθύνης σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (8/1/2024) pdf 148 KB 
 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Περιφερειακής Επιτροπής
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Περιφερειακής Επιτροπής (5/1/2024) pdf 424 KB
Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (10/1/2024) pdf 136 KB
Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (18/1/2024) pdf 136 KB
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 73 για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής (19/1/2024) pdf 416 KB
Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής (23/1/2024) pdf 208 KB

 
Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (24/1/24) pdf 568 KB
Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 36 για τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου (15/1/24) pdf 1,39 MB
 
 
Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (7/1/2024) pdf 404 KB
 
 
Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/2010)
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/2010) (15/1/2024) pdf 384 KB
 
 
Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
& Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Τύπος Μέγεθος
12/1/2024 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» - απόφαση οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β/11-01-2024)
pdf 255 KB 
12/1/2024 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα - απόφαση οικ. 2604(59)/18-04-2022 (ΦΕΚ 145/τ.Β/11-01-2024)
pdf 145 KB 
10/6/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.140665(485)/23.02.2022 (Β 1233) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας - απόφαση οικ. 410311(1473)/07-06-2022 (ΦΕΚ 2975/τ.Β/10-06-2022)
pdf 132 KB 
6/5/2022 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση οικ. 279933(4639)/18-04-2022 (ΦΕΚ 2204/τ.Β/06-05-2022)
Η υπ΄ αρίθμ. οικ.279933(4639)/18.04.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2204/τ.Β/06-5-2022)
pdf 144 KB 
30/3/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης - απόφαση οικ. 144691(2746)/04-03-2022 (ΦΕΚ 1485/τ.Β/30-03-2022)
Η υπ ́αρίθμ. 144691(2746)/04.3.2022 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων (ΦΕΚ 1485/τ.Β/30-3-2022)
pdf 223 KB 
23/3/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας - απόφαση οικ. 131093(1092)/11-03-2022 (ΦΕΚ 1355/τ.Β/23-03-2022)
pdf 213 KB 
17/3/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς - απόφαση οικ. 140702(882)/10-03-2022 (ΦΕΚ 1243/τ.Β/17-03-2022)
pdf 197 KB 
17/3/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας - απόφαση οικ. 140665(485)/23-02-2022 (ΦΕΚ 1233/τ.Β/17-03-2022)
pdf 210 KB 
24/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - απόφαση οικ. 131564(2511)/21-02-2022 (ΦΕΚ 838/τ.Β/24-02-2022)
pdf 124 KB 
18/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας - απόφαση οικ. 113512(771)/14-02-2022 (ΦΕΚ 759/τ.Β/18-02-2022)
καθώς και η Διόρθωση Σφάλματος στην ανωτέρο απόφαση στο ΦΕΚ 1357/τ.Β/23-03-2022
pdf 203 KB 
18/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του τομέα Οικονομικών σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας - απόφαση οικ. 117211(2140)/15-02-2022 (ΦΕΚ 742/τ.Β/18-02-2022)
pdf 126 KB 
16/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του τομέα Τουρισμού σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση οικ. 114693(2116)/15-02-2022 (ΦΕΚ 719/τ.Β/16-02-2022)
pdf 126 KB 
16/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του τομέα Αγροτικής Οικονομίας σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - απόφαση οικ. 113666(2102)/14-02-2022 (ΦΕΚ 718/τ.Β/16-02-2022)
pdf 121 KB 
16/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του τομέα Υποδομών και Δικτύων σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών - απόφαση οικ. 107833(2003)/11-02-2022 (ΦΕΚ 705/τ.Β/16-02-2022)
pdf 122 KB 
16/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών - απόφαση οικ. 104057(143)/10-02-2022 (ΦΕΚ 702/τ.Β/16-02-2022)
pdf 203 KB 
15/2/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής - απόφαση οικ. 103879(320)/10-02-2022 (ΦΕΚ 672/τ.Β/15-02-2022)
pdf 209 KB 
9/2/2022 Δημοσίευση της υπ΄αριθμ.οικ. 72217(1346)/31-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
pdf 920 KB 
7/2/2022 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458/τ.Β/07-02-2022)
pdf 250 KB 
3/2/2022 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση οικ. 72186(1345)/31-01-2022 (ΦΕΚ 288/τ.Β/03-02-2022)
pdf 122 KB 
28/1/2022 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού - απόφαση οικ. 59074(1128)/26-01-2022 (ΦΕΚ 288/τ.Β/28-01-2022)
pdf 108 KB 
17/4/2021 2η Τροποποίηση της οικ.570607(7712)/12-09-2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση οικ.195356(5162)/02-04-2021, ΦΕΚ 1563/τ.Β/17-04-2021
pdf 160 KB 
26/3/2021 3η Τροποποίηση της οικ. 602161(8148)/25.09.2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση οικ.168266(4766)/19-03-2021, ΦΕΚ 1170/τ.Β/26-03-2021
pdf 130 KB 
28/12/2020 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - απόφαση οικ.704761(10249)/22-12-2020 (ΦΕΚ 5755/τ.Β/28-12-2020)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τροποποίηση των υπό στοιχεία οικ.598788(8065)/25.09.2019 και οικ. 598929(8085)/25.09.2019 αποφάσεων - απόφαση οικ.704761(10249)/22-12-2020 (ΦΕΚ 5755/τ.Β/28-12-2020)
pdf 121 KB 
11/6/2020 Τροποποίηση της οικ.570607(7712)/12.09.2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» – απόφαση οικ.244768(3561)/19-05-2020, ΦΕΚ 2231/τ.Β/11-06-2020
pdf 132 KB 
13/5/2020 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 225831(3368)/11-05-2020, ΦΕΚ 1838/τ.Β/13-05-2020
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 225831(3368)/11-05-2020, ΦΕΚ 1838/τ.Β/13-05-2020
pdf 125 KB 
10/2/2020 2η Τροποποίηση της 602161(8148)/25-09-2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση οικ.73125(1068)/03-02-2020, ΦΕΚ 396/τ.Β/10-02-2020
pdf 256 KB 
31/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας – απόφαση 787584(6143)/13-12-2019 (ΦΕΚ 4931/τ.Β/31-12-2019)
pdf 205 KB 
24/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας – απόφαση οικ.759268(4394)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4781/τ.Β/24-12-2019)
pdf 205 KB 
17/12/2019 Τροποποίηση της οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση 731245(9779)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4643/τ.Β/17-12-2019)
Τροποποίηση της οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 731245(9779)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4643/τ.Β/17-12-2019)
pdf 145 KB 
13/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών ΜΕ Θεσσαλονίκης – απόφαση 768391(10189)/09-12-2019 (ΦΕΚ 4590/τ.Β/13-12-2019)
pdf 126 KB 
<< < 1 2 3 > >>


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS